top of page

KALORİMETRE KALİBRASYONU

Kalorimetreler elektronik cihazlardır. Kullanıldıkları ortam şartlarının ağırlığında hassas ölçüm yapmaları gerekmektedir. Sürekli olarak suyun kütlesini ve sıcaklığını ölçüm yapan mekanik aksam ve sensörleri,  zamanla hassasiyetleri yitirir ve yanlış ölçüme sebep verebilir. Kullanıma bağlı olarak, ısı taşıyıcı suyun kirlenmesi , tortu taşıması su miktarının ve sıcaklığını ölçen sensör ve donanımlara da zarar vermektedir. Ölçümü etkileyen bu faktörlerin varlığı sebebiyle,  zamanla ölçümü saptırmakta ve kalorimetre arızalarına sebep olmaktadır. Avrupa direktiflerine göre 5 yıl kalibrasyon şartı bulunmasına rağmen , her yıl kalorimetrelerin bakımı ve ölçüm kontrolü yapılmalıdır.

Ölçüm değerine göre para alışverişinin olduğu her ortamda kullanılan cihazların doğruluğunu sağlamak gereklidir.Toplu yapıların Merkezi ısıtma sistemlerinde adil olarak dağılımın sağlanmasında örn. 50 dairelik bir yapıda , bir kalorimetrenin yanlış ölçümü bile tüm dairelerin ödeyeceği ısıtma giderini birebir etkilemektedir.

Kalorimetrelerin akredite bir laboratuvarda periyodik olarak testlerinin yapılması mümkün olduğu gibi , çalıştığı ortamda ve çalışırken test edilmesi en doğru sonucu verecektir. Tesisattaki çalışan kalorimetreye paralel bir şekilde bağlanan hassas ölçüm laboratuvar cihazları, ısıtma için daireye giren suyun miktarını, debisini ve dairede bıraktığı sıcaklığı ölçerek kabul edilir bir referans değeri verir. Bu değer ile kalorimetrenin o andaki ölçüm değerleri karşılaştırılır.

bottom of page